Thursday, 18/07/2024
HRD GLOBAL

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

–  Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chuyên đầu tư các dịch vụ Giáo dục đào tạo, Tư vấn du học và Truyền thông.

–  Tham gia đầu tư vào các lĩnh vực khác khi đủ nội lực và pháp luật cho phép.

Sứ mệnh

–  Không ngừng phát triển sáng tạo, phấn đấu tạo dựng những gói sản phẩm chất lượng cao đẳng cấp quốc tế và dịch vụ chuyên nghiệp.

–  Gây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp hướng đến cộng đồng.

1
Bạn cần hỗ trợ?